Medya Merkezi

2020 Dönemi Hububat Alım Esasları ve Barem Uygulamaları

1-Alım Esasları

1.1- Alımlar randevu ile yapılacaktır.

1.2- Kurumumuza yapılacak ürün teslimatı sadece ürün sahipleri tarafından yapılacaktır.

İnternet üzerinden randevu alırken de sistem uyarı vermektedir. Söz konusu

uygulamadan randevusu bulunan üreticiler öncelikle haberdar edilecek ve konu tüm

alım noktalarında ürün sahiplerinin görebilecekleri şekilde ilan edilecektir.

Ürün sahibinin herhangi bir sebeple ürün teslimatı yapamayacak olması durumunda

ürün teslimatı vekâlet (noter onaylı) verdiği kişi tarafından yapılabilecektir.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında her ne

kadar tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan üreticilerin bu durumu belgeledikleri

takdirde sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dâhil edildiği belirtilse de;

Salgınının alım dönemi boyunca devam etmesi halinde, alınan tedbirler kapsamında,

kronik hastalığı olan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üreticilerimiz, muhtar onaylı “Ürün

Teslimat Belgesi” ile belirleyecekleri kişi (öncelikle 1. veya 2. derece akrabası) eliyle

ürün teslimatı yapabileceklerdir.

1.3- Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır.

1.4- Alımlarda, her araçtan ürünü temsil eden numune alınacak ve analize tabi tutulacaktır.

1.5- Alımların analizle yapılması esastır. Ürüne ait protein cihazı ile analiz 1 kez

yapılacaktır. TMO’ya ürün getirenler dışındaki üçüncü şahıslara protein cihazıyla

analiz, kesinlikle yapılmayacaktır.

1.6- Üreticiler, üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birlikler ile ÇKS belgesi olan diğer

kesimlerden ÇKS belgesinde kayıtlı hububat miktarının%50 fazlasına kadar

(Örneğin, 1.000 ton ÇKS limiti olan kişinin toplamda teslim edebileceği miktar 1.500

ton şeklinde) alım yapılabilecektir. Ayrıca üreticilere kolaylık sağlanması

bakımından,%50’yi de aşan son vasıtadaki ürünün tamamı da satın

alınabilecektir.

1.7- 2020 döneminde de ÇKS belgesi olan kesimlerden boşaltma ücreti alınmayacaktır.

2- Barem Uygulamaları

2.1- Alımlar, “Hububat Alım Baremi ve Satın Alma Şartları”na göre yapılacaktır.

2.2- Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ürünler kesinlikle alınmayacaktır. İlaçlanmış

ürünler, fumigasyon belgesi varsa alım işlemine tabi tutulacaktır.

2.3- 2020 buğday alım bareminde Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday grubu dışında olan

tüm ekmeklik buğday çeşitleri renk durumuna göre Diğer Beyaz/Kırmızı Ekmeklik

Buğday grubunda işlem görecektir.

2.4- Makarnalık buğdaylar, çeşidine bakılmaksızın makarnalık buğday kodu ile alınacaktır.

Makarnalık buğday baremi sınırları dışında kalmasına rağmen satın alma sınırları içinde

olanlar, düşük vasıflı makarnalık buğday kodu ile alınacaktır. 

2.5- Ekmeklik buğday bareminde yer almayan ve çeşidi bilinmeyen buğdayların beyazları

diğer beyaz ekmeklik, kırmızıları ise diğer kırmızı ekmeklik kodu ve fiyatları ile barem

uygulanarak alınacaktır.

Ekmeklik buğdayların herhangi bir grubunda yer alan bir çeşidin barem sınırları dışında

kalması ancak satın alma sınırları içinde olması durumunda ekmeklik buğday, asgari

alım fiyatı ile renk durumuna göre düşük vasıflı kırmızı/beyaz ekmeklik buğday

koduyla alınacaktır.

Ekmeklik buğday satın alma şartlarında belirtildiği gibi 1210 ve 1220 kodlarında

bulunan çeşitlerin diğer nevi çeşit oranı%10’dan fazla ise renk durumu dikkate

alınarak; beyazlar 1310, kırmızılar 1320 kodu ve fiyatı ile barem uygulanarak

alınacaktır. 1310 ve 1320 kodlarında bulunan çeşitlerin diğer nevi çeşit oranı%50’den

fazla olanlar ise renk hâkimiyetine göre kendi grubundan barem uygulanarak satın

alınacaktır.

Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar grubunda yer alan Esperia çeşidi içerisinde%10,1

oranında diğer kırmızı buğday çeşidi bulunması durumunda Esperia buğdayı, diğer

kırmızı ekmeklik buğday kodu ve fiyatı ile barem uygulanarak alınacaktır.

Diğer kırmızı ekmeklik buğdaylar grubunda yer alan Sönmez-2001 çeşidi buğdayın

içerisinde,%50’yi geçen oranda Gerek-79 (diğer beyaz ekmeklik buğday) çeşidi buğday

bulunması hâlinde, renk hakimiyetine göre (beyaz oranı%50’yi geçtiği için) 1310 grubu

ve kodundan barem uygulanarak alınacaktır.

2.6- Arpalar, 2020 döneminde de beyaz ve siyah-çakır ayrımı yapılmaksızın 2110 koduyla;

Çavdar, barem uygulanarak 2210 koduyla; buğday ve çavdar melezi olarak yetiştirilen

Tritikale, Çavdar baremiyle alınacak olup 2220 kodu ile ayrı olarak; Yulaf, barem

uygulanarak 2310 koduyla alınarak depolanacaktır.